Sunday, April 5, 2015

Penjalasan Hukum Jenayah Syariah (Hudud)

 Fakta yang perlu kita faham tentang hudud.
  1. Kanun Jenayah Syariah Kelantan dijalankan melalui proses perlembagaan.
  2. Hukumannya juga mengambilkira suasana setempat.
  3. Kanun sudah diluluskan di DUN dan telah mendpat perkenan Sultan Kelantan.
  4. Perlu kelulusan majoriti mudah diperingkat Parlimen bagi membenarkan Kanun Jenayah Syariah menjatuhkan hukuman lebih dari yang ada sekarang iaitu 3 tahun penjara, denda RM5,000dan 6 kali sebatan.
  5. Perbincangan telah dan sedang berjalan dengan agensi penguatkuasa.
  6. Hukuman yang disabitkan dengan pengakuan akan terbatal jika pesalah menarik balik pengakuan.
  7. Hudud lebih kepada mencegah bukan menghukum.
  8. Syarat ketat untuk menjatuhkan hukum. Terlepas hudud boleh jatuh hukuman takzir.
  9. Had takzir adalah kurang dari kurang dari had hukuman hudud.
  10. Kanun Jenayah Syariah adalah untuk orang Islam sahaja. Bukan Islam masih menguna pakai undang-undang yang sedia ada.