Thursday, October 24, 2013

Nilai Satu Kemerdekaan

Apabila penjajah meninggalkan negara, bukan sahaja meninggalkan masalah sosial tetapi juga meninggalkan sistem sekular yang kekal hingga selepas 50 tahun merdeka.

Dengan menyerahkan pimpinan kepimpinan negara kepada anak didiknya.

Apabila Berunei mengistiharkan perlaksanaan hukum syariah, negara yang mendakwa negara Islam masih terkial-kial mencari arah. Sedangkan perintah Allah amat jelas di dalanAl Quraan.

Siapa kita untuk kata tunggu?

No comments: