Wednesday, May 7, 2014

Hudud vs GST

Hudud tidak dilaksanakan kerana ramai yang tak faham.
GST dilaksanakan walaupun ramai yang tak faham.

Hudud tidak dilaksanakan kerana mendapat tentangan dan bantahan.
GST dilaksanakan walaupun mendapat tentangan, bantahan dan tunjuk perasaan.

Hudud tidak dilaksanakan kerana rang undang-undang tidak adil.
GST dilaksanakan walaupun menindas pembayar cukai dan yang berpendapatan rendah.

Hudud tidak dilaksanakan orang ramai masih tidak jelas.
GST mendapat peruntukkan RM17 juta untuk kempen penerangan.

Hudud.... kerajaan buat bodoh.
GST..... Kerajaan buat pamdai.

Hudud orang jahat sahaja kena.
GST semua orang kena.

Hudud untuk orang Islam.
GST untuk semua orang.

Hudud untuk semua.
GST untuk kerajaan.

No comments: